Fraflytnings stedet.       Antal.    
Postnummer  

 

Boligens samlede størrelse i kvadrat meter.  
m2.

 

Antal værelser uden køkken og bad.  
Vær.

 

Antal kælder rum. Størrelse kælder ialt.
m2.

  

Antal loft rum. Størrelse loft ialt.
m2.

  

Antal etager op eller ned ( gadeplan = 0 ).  
Etager.

 

Ca. afstand fra gadedør ud til flyttevognens
holdeplads angivet i meter.    
Meter.

 

Forventet kørsels afstand i kilometer.  
Km.

 

Indflytnings stedet.          
Postnummer  

 

Ca. afstand fra flyttevognens holdeplads
ind til gadedør angivet i meter.    
Meter.

 

Antal etager op eller ned ( gadeplan = 0 ).  
Etager.

 

Tillæg.  
Møbleringsgrad. Lidt   Medium   Meget

 

Byrdetillæg a kr. 500,-
pr. enhed over 100 kg.ifm. flytningen
Byrder

 

Ca. antal flyttekasser der skal bruges er lig med
det halve af m2 antallet eller Ca.  Vælg her
Kasser

 

Et typisk prisleje for ovennævnte flytning. kr  
Heraf udgør momsen .     kr  
Pris eksklusive moms.     kr